CLIL kā mācību eksperiments

548735705edcd43d46a1df81

CLIL kā mācību eksperiments

This video is a Prezi®, converted by PreziTube®

Create your own video from your Prezi® at PreziTube click: http://omnirender.com

Title: CLIL kā mācību eksperiments
Author: Sandra Megne
Original Prezi® link: http://prezi.com/99smnlpftaf0/
Description:

Disclaimer:
This was a public and reusable Prezi at the time of conversion. If you feel this Prezi is yours and you do not want it to be here, just send us an email at omnirender.com.

—————————

The transcript of the prezi:

1. izziņa – cognition
2. saturs – content
3. kultūra – culture
4. saziņa – communication
Jāievēro 4 prasības
CLIL stundām:
Kultūra /Culture

jāļauj skolēniem sadarboties dažādās aktivitātēs, dalīties pieredzē;
jāveicina sadarbība, savstarpējā palīdzība un cieņa;
jānosaka pašu skolēnu loma
jānovērtē un jāatalgo ieguldījums;

Saturs /Content
Saturam jābūt:
dabiskam, reālam un
saprotamam
;
balstītam uz
iepriekš
apgūto vielu;
tādam, kas ļauj
iesaistīties
un aktīvi mācīties pašiem skolēniem;
tādam, kas izmanto
valodu
kā mācīšanās līdzekli.

Izziņa /Cognition
Izziņas
procesā skolēni jāmudina pielietot
domāšanas

prasmes

Tags: