LA VIDA AL CASTELL

548736725edcd43d46a1df8c

LA VIDA AL CASTELL

This video is a Prezi®, converted by PreziTube®

Create your own video from your Prezi® at PreziTube click: http://omnirender.com

Title: LA VIDA AL CASTELL
Author: irene francis
Original Prezi® link: http://prezi.com/i2bcu0vhpb3g/
Description:

Disclaimer:
This was a public and reusable Prezi at the time of conversion. If you feel this Prezi is yours and you do not want it to be here, just send us an email at omnirender.com.

—————————

The transcript of the prezi:

Les distraccions preferides dels nobles eren la caça i la participació en torneigs.
ÍNDEX
1-Que es un castell?
2-Parts exteriors d'un castell.
2.1-Parts interiors del castell.
3-Usos del castell.
4-Qui vivia al castell?
4.1- Senyors feudals.
5-La vida quotidiana al castell.
6-Festes i cerimònies al castell.
7-El feu.
8-Contractes feudals.

QUE ES UN CASTELL?
Els castells eren les
residencies fortificades
dels senyors feudals i solien situar-se enmig dels seus territoris.
PARTS EXTERIORS D'UN CASTELL
QUI VIVIA AL CASTELL?

LA VIDA AL CASTELL

-La famila reial
-Els servents
-Les criades
-El cuiner
-La guarda reial
-L'home de la cambra
-Els cavallers

LA VIDA QUOTIDIANA AL CASTELL
FESTES I CERIMÒNIES AL CASTELL
PARTS INTERIORS DEL CASTELL
EL FEU
CONTRACTES FEUDALS
EL SENYOR FEUDAL
Els senyors feudals eren nobles o membres de l'església i tenien una relació més o menys bona mab el rei de cada regió.

Eren els propietaris de

Tags: